Skip to main content

Het Nieuwsblad 1998

Artikel in Het Nieuwsblad verschenen in 1998, naar aanleiding van het verkrijgen van de licentierechten van het Vaticaan voor de gewaden van het Heilig Jaar.

Question?

Contact us for further information or if you have any specific question, we'll be glad to be of help!
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third-party websites of social media if you visit a page that contains embedded content from social media.
 
More information